The Dublin Market
June 15th 9am-12pm
www.thedublinmarket.com
 
 
 
 
 The Canal Winchester Market
 
June 15th 9am-12pm
 
 
 
 
 
 
The Dublin Market
 
June 22th 9am-12pm
 
 
 
The Canal Winchester Market
June 22th 9am-12pm
 
 
 
 
ComFest
June 28th, 29th, 30th
 
 
 
 
The Dublin Market
July 6th 9am-12pm
 
 
 
The Canal Winchester Market
July 6th 9am-12pm
 
 
 
 
The Dublin Market
July 13th 9am-12pm
 
 
 
The Canal Winchester Market
July 13th 9am-12pm
 
 
 
 
The Dublin Market
July 20th 9am-12pm
 
 
 
The Canal Winchester Market
July 20th 9am-12pm
 
 
 
 
The Dublin Market
July 27th 9am-12pm
 
 
  

 

Dublin Irish Festival
August 2nd, 3rd, 4th 
 
 
 
 
The Dublin Market
August 10th 9am-12pm
 
 
 
The Canal Winchester Market
August 10th 9am-12pm
 
 
 
 
Columbus Food Truck Festival
August 16th, 17th 11am-11pm
 
 
 
 
 
The Dublin Market
August 31st 9am-12pm
 
 
 
The Canal Winchester Market
August 31st 12pm-5pm
 
 
 
 
 
The Dublin Market
September 7th 9am-12pm
 
 
 
The Canal Winchester Market
September 7th 9am-12pm
 
 
 
 
 
The Dublin Market
September 14th 9am-12pm
 
 
 
The Canal Winchester Market
September 14th 9am-12pm
 
 
 
 
 
The Dublin Market
September 21st 9am-12pm
 
 
 
The Canal Winchester Market
September 21st 9am-12pm
 
 
 
 
Arts in the Alley Grove City, OH
 
September 21st, 22nd
 
 
 
 
 
The Dublin Market
September 28th 9am-12pm
 
 
 
 
The Canal Winchester Market
September 28th 9am-12pm

 

 
 
YellowSprings Street Fair
October 12th 9am-5pm
 
 
Circleville Pumpkin Show
October 16th-19th
 
 
Rhoads Garden Center WinterFair
December 7th 9am-4pm